• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

LỄ VU LAN

 TRUNG TÂM TU VIÊN - WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER

1905 East San Antonio Street, San Jose, California 95116

Phone: (408) 923-5179; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com


                     San Jose, 18/07/2014

Nam Mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

                       THÔNG BÁO THAY THIỆP MỜI

                           THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN PL 2558 – TL 2014

Kính gởi Quý Đồng Hương và Phật tử xa gần,

Rằm Tháng Bảy là ngày Hoan Hỷ của chư Phật và Bồ tát, và cũng là ngày tưởng nhớ công cha, nghĩa mẹ sâu dầy. Đây chính là ngày để nhắc nhở chúng ta dừng lại đ tưởng niệm song thân dù còn hay đã mất, để thắp nén tâm hương hoặc dâng đóa hoa hồng cảm tạ mẹ, cha.  

Cùng với ý nghĩa đó,  Trung Tâm Tuệ Viên sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, 02/08/2013 nhằm ngày 7 tháng 7 âm lịch tại khuôn viên Chùa số 1905 E. San Antonio St., San Jose, CA 95116. 

            Xin trân trọng kính mời quí vị thân hữu, quí ân nhân, quí đồng hương phật tử xa gần cùng gia đình, đồng về tham dự, dâng lời cầu nguyện tưởng nhớ và cảm tạ thâm ân ông bà, cha mẹ, họ hàng song thân, dù còn sống hay đã qua đời.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma ha tát

                                                                        Nay kính mời

                         Tỳ Kheo Thích Minh Thiện    

PS:   Quý Phật tử muốn xin ghi tên Quy-Y, xin gọi về Trung Tâm Tuệ Viên số:

           408-923-5179, hoặc gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

TRUNG TÂM TU VIÊN - WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER

1905 East San Antonio Street, San Jose, California 95116

Phone: (408) 923-5179; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com


                                                                                                             San Jose, July 18, 2014

                      

                       An Invitation to The Parents’ Day Festival - 2014

 

          Dear distinguished guests and Dharma friends,

            The mid-month of July is the time that we honor our parents and try to help the lost souls of our ancestors find their way back to earth. We celebrate and commemorate the Parents’ Festival to closely connect to the Asian tradition of ancestor worship and filial piety.   The festival is also known as the Buddhist holiday, a traditional event in praise of motherly and fatherly loves held solemnly once a year in Vietnam.

            To celebrate and commemorate this day, Wisdom Garden Buddhist Center will solemnly organize a ceremonial festival inside the Center campus at 1905 E. San Antonio St., San Jose, Ca 95116 on Saturday morning August 2nd, 2014 at 10am.

            We would like to invite all of our Dharma friends and families coming together to show our gratefulness and appreciation to our parents and to pray for the lost souls of our ancestors.

                                                          On Behalf of Wisdom Garden Buddhist Center

                                                                                     Sincerely yours,

                                                                                  Thay Thich Minh Thien