• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

*

                     TRUNG  TÂM  TUỆ  VIÊN

                  WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER

                 ]™

               1905 E. San Antonio St., San Jose, CA 95116

                    Tel: (408) 923-5179

                                         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI TIỆC CHAY BUFFET GIÚP

 

CHƯƠNG TRÌNH LỚP VI TÍNH CHO TRẺ EM NGHÈO TÂY TẠNG

           Kính thưa quý Phật tử và các anh, chị thiện nguyện,

 

          Với châm ngôn giúp “cần câu cơm” cho các trẻ em nghèo khắp nơi trên thế giới, nên chúng tôi kỳ này sẽ trợ giúp chương trình lớp học Vi Tính Từ Thiện cho các chùa Tây Tạng để dạy cho các em thanh, thiếu nhi nghèo khó ở Ấn độ.

 

          Hôm nay cơ duyên thuận tiện, chúng tôi chuẩn bị tiệc chay Buffet gây quỹ để tiếp tục chương trình tài trợ những lớp học Vi tính mới.  Ngày tiệc chay được dự trù vào 5 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy 1 tháng 4, năm 2017 bên trong khuôn viên Trung tâm Tuệ Viên.  Giá vé cho mỗi phiếu ăn là $ 20 USD. 

 

Kính mong quý Phật tử và các anh, chị thiện nguyện cùng chúng tôi của ít, lòng nhiều, góp công, góp của để giúp các trẻ em nghèo ở khắp nơi có một tương lai rạng rỡ hơn.  Xin thay mặt Trung tâm Tuệ viên xin kính cảm ơn và kính mời.   

 

                                               San Jose ngày 14 tháng 2, 2017

 

                                                       Nay kính thông báo

 

                                                     Thầy Thích Minh Thiện

 

     

 

              San Jose, February 14th , 2017

 

 AN INVITATION TO A FUNDRAISING EVENT TO BUILD COMPUTER LABS FOR

TIBETAN CHILDREN IN POVERTY IN INDIA

 

           Dear Dharma friends,

 

           Our program is to try to build computer labs inside temples to teach children in poverty around the world - A program in which we have been involving since 2006. So far, we have been financially supporting more than 40 computer labs inside temples in different provinces from the South to the North in Vietnam.  Now, we want to help out Tibetan children and maybe, Indian children as well.  We strongly believe that this program will give those unfortunate children a second chance in life to rid themselves off the forever poverty in which they get trapped in.

 

           Now, to continue with this good cause  we would like to invite you all to join with us in a fundraising event to build more computer labs for those poor children. 

 

           The event will be taken place on Saturday April 1st, 2017 at 5:30pm in our Wisdom Garden Center at 1905 E. San Antonio st., San Jose, CA 95116, phone (408) 923-5179. And the ticket for each person is $20 dollars.

 

           On behalf of the Wisdom Garden, may we all be well and happy.

 

                                                         Truly Yours,                         

 

                                                 Thầy Thích Minh Thiện

 

 

   CHƯƠNG TRÌNH TIỆC CHAY GÂY QUỸ

 

Ngày 1 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Tuệ Viên

 

The Details of the Event on April 1st, 2017 @ Wisdom Garden Center

 

                                          ---o0o--- 

 

5:45pm     Chương trình Gây quỹ bắt đầu – Niệm Phật và Tuyên bố lý do 

 

                The program begins with the chanting and announcement of the cause

 

6:00pm    Thực khách bắt đầu tự chọn các món ăn

 

                All guests are invited to start the self-served buffet 

 

6:45pm    Chương trình Văn nghệ giúp vui & phân phối vé số có thưởng

 

               Entertaining of a local music group & distributing of raffle tickets

 

7:30pm    Thuyết trình và Hình Ảnh Khai giảng các Lớp Vi Tính tại Việt nam năm 2016

 

               Presenting pictures of the grand openings of computer labs in Vietnam 2016

 

8:00pm:  Chương trình Văn nghệ giúp vui tiếp theo & phân phối vé số có thưởng, và đấu giá các Phẩm vật do các vị hảo tâm hiến tặng.  

 

           Continuing with the local music group & distributing of raffle tickets, and also auctioning all the special donated gifts. 

 

8:50pm    Xổ số -  Raffle drawing

 

9:00 pm   Chương trình hoàn mãn – The end of the program  

 

 

 

PS:   Xin liên lạc số phone Chùa (408)923-5179, hoặc gửi email đến:

 

                                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để đặt vé.   

       Please call (408) 923-5179, or send email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for ticket.