• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Khóa Tu Thập Thiện tháng 9 2015

TRUNG TÂM TUỆ VIÊN - WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER

1905 East San Antonio Street, San Jose, California 95116

Phone: (408) 923-5179; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com


                             Thông Báo Khóa Tu Thập Thiện Tháng 9, 2015

                           Chủ đề :  Vô Sanh Pháp Nhẫn 

                     Nam Mô A Di Đà Phật,

          Nhằm khuyến khích quý Phật tử và những người thích học và tu theo Phật pháp có phương tiện để thực hành và trải nghiệm những phương pháp Phật đã dạy, Khóa Tu Thập Thiện cho tháng 9, 2015 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 27 tháng 9, năm 2015 bắt đầu từ 9 giờ sáng (am) đến 3 giờ chiều (pm) tại Trung tâm Tuệ Viên số 1905 E. San Antonio Street, San Jose, CA 95116, số  phone: (408) 923-5179.

          Mọi thắc mắc và muốn ghi tên tham dự khóa tu xin liên lạc số 408-923-5179, điền tên Bảng Ghi Danh bên dưới, hoặc email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

           

                                                                San Jose, ngày 18 tháng 9, năm 2015

                                                                                  Nay kính thông báo,

                                                        

       Thầy Thích Minh Thiện

Lưu Ý:         Vì nơi chỗ còn chật nên chúng tôi chỉ nhận ghi danh cho 40 người.