• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

*

 
 
TRUNG TÂM TUỆ VIÊN - WISDOM GARDEN BUDDHIST CENTER
1905 East San Antonio Street, San Jose, California 95116
Phone: (408) 923-5179; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: chuatuevien.com
 
                        Lịch Sinh Hoạt & Tu Học năm Bính Thân - 2016
Tháng 1 năm 2016
03/01/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
09/01/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 1 và
 Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi tối 7:30pm)
10/01/2016 (Chủ nhật) Lễ Phật định kỳ. 
17/01/2016 (Chủ nhật):  Lễ vía Phật Thành Đạo – tụng kinh Bát Đại Nhân Giác
24/01/2016 (Chủ nhật): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới (buổi sáng 10 am)
31/01/2016 (Chủ nhật):  Khóa Tu Thập Thiện tháng 1.
 
Tháng 2 năm 2016
07/02/2016 (tối Chủ nhật): Lễ Sám Hối & Đón Giao Thừa Âm Lịch – Bính Thân 2016
 
08/02/2016 (thứ Hai, mồng một Tết):
*10 giờ sáng tụng kinh Dược Sư sám pháp - Cầu An Đầu năm
(Từ sáng đến tối suốt ngày mồng một tại Chùa có lì xì, phát lộc, đãi ăn trưa & chiều.) 
*11 giờ sáng cúng Chư Tổ Sư, chư Tiên Linh ông bà, cha mẹ, và chư Hương linh quá   vãng thờ tại Chùa.
 
09/02/2016 và 10/02/2016 (Thứ Ba & Thứ Tư, mồng hai & mồng ba Tết):
*Chương trình giống như ngày mồng một. (đãi ăn trưa & chiều.)
 
Từ 11/02 đến 20/02/2016: Mỗi tối lúc 7:30 giờ tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp cầu an cho bá
                                                                                                tánh và đốt đèn trí tuệ.
13/02/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 2.
14/02/2016 (Chủ nhật):  Tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp – cầu bình an 
21/02/2016 (Chủ nhật):  Lễ Rằm tháng Giêng - Lễ Quy Y & Hoàn Kinh Dược Sư
22/02/2016 (Tối Thứ Hai):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
28/02/2016 (Chủ nhật):  Khóa Tu Thập Thiện tháng 2.
 
Tháng 3 năm 2016
06/03/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ 
08/03/2016 (Tối Thứ Ba):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
12/03/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 3.
13/03/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. 
20/03/2016 (Chủ nhật): Lễ Phật định kỳ. (Họp bàn Hội Chay Gây Quỹ Vi tính I sau khóa lễ)
23/03/2015 (Tối thứ Tư): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
27/03/2015 (Chủ nhật):  Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm 
 Khóa tu Thập thiện tháng 3.
 
Tháng 4 năm 2016
02/04/2016(Chiều thứ Bảy): Hội Chay Gây Quỹ lớp Vi Tính Tình Thương đợt I.
03/04/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. 
06/04/2016 (Tối thứ Tư): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới
09/04/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 4.
10/04/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
17/04/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.  
21/04/2016 (Tối thứ Năm):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
24/04/2016 (Chủ nhật):  Khóa Tu Thập Thiện tháng 4.
 
Tháng 5 năm 2016
01/05/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. (Họp bàn Lễ Phật đản sau khóa lễ)
06/05/2016 (tối thứ Sáu):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
07/05/2016 (Thứ bảy): Lễ Hội Phật Đản 2016 - PL 2560.
14/05/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 5.
15/05/2016 (Chủ Nhật): Lễ Phật định kỳ. 
21/05/2016 (tối thứ Bảy): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
22/05/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. 
29/05/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. **
 
Tháng 6 năm 2016 
04/06/2016 (Tối Thứ Bảy):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
05/06/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. 
11/06/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 6.
12/06/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. 
19/06/2016 (sáng Chủ nhật):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
26/06/2016 (Chủ nhật):  Khóa Tu Thập Thiện tháng 6.
 
Tháng 7 năm 2016
03/07/2016 (sáng Chủ nhật): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
09/07/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 7.
10/07/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
17/07/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
18/07/2016 (Tối thứ Hai):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
24/07/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
31/07/2016 (Chủ nhật): Khóa Tu Thập Thiện tháng 7. 
 
Tháng 8 năm 2016
02/08/2016 (Tối thứ Ba): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới
07/08/2016 (Chủ nhật): Lễ Phật định kỳ.  (Họp bàn Lễ Vu lan sau khóa lễ).
13/08/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 8.
14/08/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
17/08/2016 (Tối thứ Tư): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
20/08/2016 (Thứ Bảy):Lễ Hội Vu Lan - 2016
21/08/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
28/08/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ **.
31/08/2016 (Tối thứ Tư): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
 
Tháng 9 năm 2016
04/09/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
10/09/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 9. 
11/09/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
15/09/2016 (tối thứ Năm):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
18/09/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ. (Họp bàn Gây Quỹ Vi tính II sau khóa lễ)
25/09/2016 (Chủ nhật):  Khóa Tu Thập Thiện tháng 9.
30/09/2016 (tối thứ Sáu):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
 
Tháng 10 năm 2016
01/10/2016 (tối thứ Bảy):Hội Chay Gây Quỹ lớp Vi Tính Tình Thương đợt II
02/10/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
08/10/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 10.
09/10/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
15/10/2016 (Tối thứ Bảy):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
16/10/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
23/10/2016 (Chủ nhật):  Lễ vía Bồ tát Quán thế Âm
30/10/2016 (Chủ Nhật): Khóa Tu Thập Thiện tháng 10 &
  Khóa Lễ Sám Hối & tụng giới. 
 
Tháng 11 năm 2016
06/11/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
12/11/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 11.
13/11/2016 (Chủ nhật): Lễ Phật định kỳ.
14/11/2016 (Tối thứ Hai):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
20/11/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.
27/11/2016 (Chủ nhật):  Lễ Phật định kỳ.**
28/11/2016 (tối thứ Hai): Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
 
Tháng 12 năm 2016
04/12/2016 (Chủ nhật): Lễ Phật định kỳ.
10/12/2016 (Thứ Bảy): Chương Trình Homeless tháng 12 (tặng mũ, vớ mùa đông).
11/12/2016 (Chủ nhật): Lễ Phật định kỳ.
13/12/2016 (Tối thứ Ba):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
18/12/2016 (Chủ nhật): Lễ Vía Phật A Di Đà.
25/12/2016 (Chủ nhật): Lễ Phật định kỳ. **
28/12/2016 (Tối thứ Tư):Khóa Lễ Sám Hối & Tụng Giới.
31/12/2016 (tối thứ Bảy):  Lễ Đón Giao Thừa Tết Tây Lịch-
                                              New Year Celebration 2017.
 
Lưu Ý:
1.Chủ nhật hằng tuần: 10:30 sáng: Khóa Lễ Cầu An, Cúng Cầu Siêu & thuyết pháp.
2. Mỗi nửa tháng có Lễ Sám Hối, Tụng Giới bắt đầu từ 7:30 tối.
3.Các khóa tu Thập Thiện hằng tháng, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
4.** Nghỉ Khóa Tu Thập Thiện trong mùa Phật Đản (tháng 5) và Vu Lan (tháng 8), Lễ Thanksgiving (tháng 11) và Giáng sinh (tháng 12).